Vi har gjennomført et større prosjekt for Rana Gruber. Driftsleder for Elektro & Automasjon, Kjetil Jansen, hadde følgende tilbakemelding for oppdraget:

Rana Gruber har byttet ut drivsystemet for den største av steinmøllene til oppredningsverket i Gullsmedvik.

Denne utskiftningen har bestått i å montere en ny trafo, to frekvensomformere og 2 motorer. Samlet effekt for denne motordriften er på ca.3MW.

Vi er veldig glad for endelig å ha fått oppgradert denne mølledriften som ble installert i 1974.

Miras Elektro har hatt hoved ansvaret for hele elektro montasjen i forbindelse med dette prosjektet. Rana Gruber er meget fornøyd med gjennomføringen og resultatet av dette arbeidet.

Miras Elektro takker for tilliten og de positive tilbakemeldingene.

Miras Elektro

Miras Elektro tilbyr nye prosjekter, vedlikehold og tjenester av høy- og lavspenningskomponenter.