• 22.11.2019 av Skrevet av / bilder tatt av: Line M. Fagermo

Miras-bedriftene i Mo lndustripark samarbeider om Johanne Bjørkans studieforløp, sa hun far muligheten til a ta fagbrev som industrimekaniker.

Johanne Bjørkan (22) er den første som har fatt innvilget lærlingplass på grunn av et samarbeid mellom flere bedrifter ved Mo industripark. Hun skaI ta fagbrev som industrimekaniker og har fått skreddersydd læreplanen slik at hennes kompetansemål blir innfridd.

I utgangspunktet hadde de ikke plass til flere lærlinger.

Bjørkan skal i sin to-årige lærlingperiode rullere innom de ulike bedriftene ved Miras. Miras med selskapene Miras Elektro AS, Miras Solutions AS og Miras Hydraulikk AS.

- Jeg har hatt lærlingplassen i et år nå. I utgangspunktet hadde de ikke plass til flere lærlinger. Men ved at bedriftene kunne samarbeide om lærlingplassen, sa far jeg den kompetansen jeg trenger for a fa godkjent fagbrevet som industrimekaniker. Jeg må blant annet gjennom fagfeltene elektriske systemer, sveis og hydraulikk, sier Bjørkan.

I tillegg til a være interessert i fagfeltene, føler hun seg godt mottatt og ivaretatt hos Miras.

- Jeg har alltid hatt interesse for mekanikk, motor og elektronikk, så jeg føler meg heldig som får være lærling i tre bedrifter. Jeg har blitt godt mottatt blant alle her, jeg lærer mye forskjellig og møter ulike utfordringer hver dag. Fordelen ved a være lærling i tre ulike bedrifter er at ingen dag blir lik. Når jeg har tatt fagbrev som industrimekaniker er planen a ta fagbrev i elektro, sier Bjørkan.

En skikkelig vinn vinn-situasjon

Daglig leder Bjørn Nilssen ved Miras Elektro sier at de var avhengige av å samarbeide med de andre bedriftene på Miras for å få godkjent lærlingplassen til Bjørkan.

Og legger til at å få godkjent lærlingplassen til Johanne, handlet like mye om å sikre seg en fremtidig ansatt.

- Vi har bruk for flere industrimekanikere på sikt. Jeg ser på dette som en skikkelig vinn vinn-situasjon.

Roger Skjellhaug arbeidsleder ved Miras Hydraulikk er Johannes fagansvarlige på feltet hydraulikk. Han ser på det som en styrke at en lærling får rullere i tre ulike bedrifter.

- Det vil gi henne et godt innblikk i de ulike fagfeltene. En industrimekaniker kan havne borti mye rart, det er absolutt en styrke med bred erfaring, sier Skjellhaug.

Fremover vil det bli flere lærlinger som kommer inn i industrien med skreddersydde lærerplaner

Else Bohlin ved opplæringskontoret Nord-Helgeland, mener at det fremover vii bli flere lærlinger som kommer inn i industrien med skreddersydde læreplaner.

- Etter at industriteknologi (IT) ble lagt ned, utdannes det ikke nok elever med rett bakgrunn for a dekke industriens behov. Vi må derfor inn å lage ulike løsninger for hver enkelt elev. De kan like gjerne komme fra andre programområder enn “Teknikk og industriell produksjon (TlP)”. Vi ser også at flere og flere banker pa døra etter endt studiespesialisering og vil bli lærling i industrien, sier Bohlin.

Videre sier Bohlin at de opplever et stadig større trykk av elever som går VG1 TlP og som ønsker læreplass i stedet for å måtte flytte for a ta VG2.

- Da ma vi lage løsninger for a ivareta programfagene som de skulle hatt på VG2- samtidig som de går i læere.

For tiden har Miras-bedriftene ni lærlinger

De siste årene har Miras -bedriftene satset på å få flere lærlinger. For tiden har de ni lærlinger, fire på Miras Hydraulikk, fire på Miras Elektro og en lærling på Miras Solutions.

- For tre år siden hadde vi kun en lærling. Vi har jobbet for å få flere lærlinger inn i bedriftene. Det er helt klart en fordel å ha lærlinger kontinuerlig under opplæring, for a unngå et vakuum, sier Skjellhaug.

Nilssen tilføyer at bedriftene ved Miras må fornye seg og ta vare på kompetansen de har i bedriftene og få den videreført til neste generasjon.

- Det er fremtid i Miras-bedriftene, sier Nilssen.

Miras Elektro

Miras Elektro tilbyr nye prosjekter, vedlikehold og tjenester av høy- og lavspenningskomponenter.