Årstall: 2019


Rana Gruber

Fra TRAFO til møllemotor.

Årstall: 2019


Celsa Stålverk

Miras elektro hadde oppdraget med å forlenge levetiden til høyspent motoren på hallavsuget i celsa...

Miras Elektro

Miras Elektro tilbyr nye prosjekter, vedlikehold og tjenester av høy- og lavspenningskomponenter.