Samarbeid mellom tre bedrifter ga Johanne lærlingplass

Miras-bedriftene i Mo lndustripark samarbeider om Johanne Bjørkans studieforløp, sa hun far...


22.11.2019
lærling miras elektro miras hydraulikk miras solutions samarbeid

Miras Elektro

Miras Elektro tilbyr nye prosjekter, vedlikehold og tjenester av høy- og lavspenningskomponenter.