Velg side

Miras Elektro prosjekterer og installerer kabelanlegg, bryteranlegg, trafoer og reaktorspoler.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå dere.

  • Kabelinstallasjon
    Miras Elektro kan bistå med prosjektering, dimensjonering, kabelvalg, kortslutningsberegninger og installere alle typer elektriske kabler og kabelføringer. Vi har god erfaring med endeavslutning og kabelskjøting på et stort antall forskjellige kabeltyper for høyspent. 
  • Bryteranlegg
    Bryterservice, feilsøking, tilstandskontroll og revisjoner på alle typer brytere. 
  • Transformator
    Vi kan bistå deg med å velge rett type transformator, innkjøp og installasjon av denne.