Vi tilbyr industrielle installasjoner. Vedlikehold og service på høy- og lavspenningsinstallasjoner og komponenter.

Vi tilbyr elektro installasjoner i industri og næringsbygg.

Ekspertise

  • Sertifisert høyspent og lavspent installatør.
  • Industrielle elektroinstallasjon høy og lav spenning.
  • Transformatorer og generatorer
  • Motorer
  • Termografi
  • Ex-montasje
  • Ingeniør tjenester

ELEKTRISK MOTOR - SERVICE OG REPARASJON

Vi er forhandler av og lagerfører elmotorer av merke TP-Nordic.

  • Service og vedlikehold på motorer
  • Vakumtørking
  • Justering og avbalansering vifter

Miras Elektro

Miras Elektro tilbyr nye prosjekter, vedlikehold og tjenester av høy- og lavspenningskomponenter.