Velg side

Miras Elektro AS er sertifisert el-virksomhet som kan gjennomføre el-kontroll av ditt elektriske anlegg. Bolig, industri, næring og landbruk.

En el-kontroll vil avdekke tilstanden til ditt elektriske anlegg og utstyr, og gir deg et grunnlag for å vurdere tiltak.
En slik kontroll vil ofte gi rabatt på din forsikringspremie, og kostnader til denne kontrollen vil i praksis spares inn på kort tid.

 • NEK 405-1 Elektrotermografi
  Elektrotermografi avdekker feil og mangler vi ikke kan se med det blotte øye. Ved hjelp av profesjonelt termografikamera undersøker vi det elektriske anlegget for å avdekke temperaturforskjeller som kan gi en indikasjon på problemer. Termografering vil avdekke svakheter og feil i din elektriske installasjon før skaden har oppstått. Dette reduserer risikoen for brann, driftsstans, samt skade på personer og eiendom. 

  I industri og produksjonsmiljø vil maskiner som går døgnet rundt bli varme, skape friksjon og er utsatte for slitasje over tid. En forebyggende kontroll vil avdekke varmgang og brannfarlige punkter på et tidlig tidspunkt og gir deg muligheten til å planlegge en reparasjon før den slitte delen ryker.
 • NEK 405-2 Elkontroll bolig

  For å unngå brann og andre farlige situasjoner bør det elektriske anlegget sjekkes jevnlig. Vi tilbyr el-kontroll hvor vi kontrollerer tilstanden på det elektriske anlegget og ser etter feil på elektrisk utstyr.

  Etter el-kontrollen er ferdig vil du få en tilstandsrapport på det elektriske anlegget. 

 • NEK 405-3 Elkontroll Næring
  Ekontroll i næringsbygg er en viktig del av vedlikeholdsrutinene for å sikre at elektriske systemer fungerer som de skal og oppfyller alle relevante sikkerhetsstandarder. Elkontroll kan omfatte alt fra å teste sikkerhetsbrytere og jordfeilbrytere til å undersøke kabelsystemer og elektriske apparater. En grundig elkontroll kan bidra til å identifisere potensielle problemer før de utvikler seg til alvorlige feil og hindre farlige situasjoner som kan føre til brann eller elektrisk støt. 
 • NEK 405-3/tillegg Elkontroll landbruk
  Forebygging av brann i landbruket er viktig for å beskytte både bygninger, mennesker og dyr som befinner seg i nærheten. Elkontroll sørger for regelmessig vedlikehold av elektriske systemer og utstyr, kontroll av røykvarslere og brannslukningsutstyr. Vi gjennomfører elkontroll med varmesøkende kamera for å avdekke feil vi ikke kan se med det blotte øye.